Geologija je do sada poznavala nastanak rupa u tlu (vtača – ponikava) uz otapanje vapnenca i dolomita u tektonski razlomljenim područjima. Ove tvorevine su nastajale polagano i postepeno točnije tijekom desetak do stotinjak tisuća godina, no u zadnje vrijeme mediji su prepuni vijesti stvaranja superbrzih vrtača koje proždiru sve nad sobom. Jesmo li mi svjedoci sve veće destabilizacije planete i njenih promjena?