Shvatanje je sada, ne sutra. Sutra je daleko za leni um, tromi um, um kojeg nije briga.

Transformacija će se jedino desiti sada; revolucija je sada a ne sutra.
J. Krišnamurti