Tags


TAJANSTVENE SOLFEĐO FREKVENCIJE

Već nekoliko mjeseci primjenjujem dole opisane frekvencije na antisres seminarima koje vodim, a i sam ih vrlo često slušam.
Izazivaju smirujuće efekte i mislim da su još djelotvornije na unutrašnjem planu.
Zbog toga otvaram ovaj topic i pitam:
Da li je neko imao iskustva u radu sa solfeđo frekvencijama?
Prenijeću jedan dio članka koji je napisao Tomislav Budak i nadam se da se on neće ljutiti zbog copy-paste tehnike:

ULOGA ZVUKA U PROCESIMA ISCJELJIVANJA

Naime, neke zvučne frekvencije, numerološki gledano, mogu imati zbroj svojih numeričkih vrijednosti 3, neke 6, a neke 9. Frekvencije zvuka koji spada u domenu čujnosti uglavnom su izražene troznamenkastim brojkama pa zbrajanjem dolazimo do njihovih numeroloških vrijednosti. Prema tumačenjima zapadne, pitagorejske numerologije, brojevi 3, 6 i 9 simboliziraju kreativni proces. Tako, na primjer, tajni vlastodršci („Iluminati“) često umeću poznati broj 666 u logotipove svojih tvrtki ili proizvoda. Većina ljudi misli da je 666 „broj Sotone“, ali ne mora biti tako – ovisi tko ga i u koju svrhu upotrebljava. Ovaj broj jednostavno simbolizira zemaljsku moć, no zemaljska moć može biti najrazličitije kvalitete. Ukoliko takvu moć, vlast i utjecaj sebi prigrabe zlikovci, tada broj 666 postaje simbolom zla, odnosno destruktivnog djelovanja, ali, ponavljam, ne mora biti tako. Broj 3 simbol je kreativne ideje, ali u nekim magijskim tradicijama broj 333 predstavlja „demone uništenja“. I opet ne mora biti tako jer broj 3 simbolizira duhovnu pozadinu kreativne ideje – ona može biti božanska, ali može biti i demonska, sve ovisi o tome na koji je izvor netko priključen. Broj 9, kao zadnji u nizu, simbolizira ostvarenje ili dovršenost – ukoliko ga koristimo na destruktivan način, on je simbol poraza ili propasti. Korištene na konstruktivan način, ove brojke, dakle, predstavljaju kreativan proces prema slijedećem modelu: ideja + moć = kreacija.

Prije negoli je u Bibliji kralja Jamesa otkrio numeričke vrijednosti navedenih zvučnih frekvencija, doktor Puleo je od strane „Jeshue“ bio obaviješten da i originalna solfeggio ljestvica u sebi krije tajni kod. Rana solmizacija nastala je na temeljima srednjevjekovne himne Svetom Ivanu Krstitelju, a njen je izumitelj Guido d’Arezzo (997 – 1050). U namjeri da olakša nastavu pjevanja, on je za svaki stupanj tadašnjih ljestvica koje su imale oblik heksakorda (niza od šest tonova) upotrebljavao određen slog i to prema početnim stihovima navedene himne koju je najvjerojatnije sam komponirao. Naime, svaki je stih himne bio pjevan za određenu visinu više od prethodnog pa početni tonovi stihova čine potpun heksakord. Tekst himne glasi:

Ut queant laxis,
Resonare fibris,
Mira gestorum,
Famuli tuorum,
Solve polluti,
Labii reatum,
(Sancte Iohannes).

Stoga tonovi solfeggio ljestvice glase – Ut (kasnije promijenjen u Do), Re, Mi, Fa, Sol, La i naknadno dodan SI (prema Sancte Iohannes), kasnije promijenjen u Ti. Guido d’Arezzo je navedene tonove navodno upotrebljavao kao relativne i primjenjivao ih na sve tri tadašnje vrste heksakorda (hexacordum naturale, hexacordum durum i hexacordum molle), no Puleo je dobio informaciju da su navedeni tonovi imali i svoje apsolutne visine, dakle precizno fiksirane frekvencije koje imaju specifična svojstva te omogućuju, ni manje ni više, nego transformaciju Duha u materiju ili materije u Duh. Ove su visine kasnije izgubljene, najvjerojatnije namjerno, kako bi ih se sakrilo od ljudi i na taj način mase učinile nemoćnima. Sada je trebalo ponovo pronaći koje su to visine i čemu svaka od njih služi. Članovi katoličke crkve koji su o tome nešto trebali znati, ignorirali su njegova nastojanja da sazna o kojim je vrijednostima riječ pa se Puleo opet morao obratiti svome „vodstvu“ – duhovnome entitetu zvanom Jeshua, koji je navodno nekada bio Isus Krist, a Joseph Puleo, u tadašnjoj inkarnaciji, Josip od Arimatreje – Isusov rođak i vlasnik zemljišta na kojem je obavljeno raspeće. Nastavljajući jedan specijalan odnos i suradnju koju su dvojica rođaka navodno započeli prije nekoliko tisuća godina, Jeshua je obavijestio Puleo-a da se brojčane vrijednosti navedenih frekvencija nalaze skrivene u Bibliji kralja Jamesa i to u „Četvrtoj knjizi Mojsijevoj“, zvanoj „Brojevi“ .

U sedmom poglavlju ove knjige, počevši od dvanaestog pa sve do osamdesetrećeg stiha, nalaze se skrivene brojčane vrijednosti navedenih tonova. Puleo je, prema Jeshuinim uputama, otvorio ovo poglavlje i pročitavši ga našao da se određeni stihovi ponavljaju određen broj puta. Tako se stih broj 12 doslovno ponavlja još 11 puta, a na isti se način ponavljaju i stihovi broj 14, 15, 16, 17, i 18. Svaki se od navedenih šest stihova pojavljuje sveukupno dvanaest puta u sedmom poglavlju „Brojeva“. Poznavajući otprije pravilo da kad se u kodiranim knjigama neka fraza ili stih ponavlja više puta, da je tada sigurno riječ o skrivenom kodu, Puleo je obratio pozornost na brojčane vrijednosti šest stihova koji su se ponavljali svaki po dvanaest puta i njihovim zbrajanjem dobio je slijedeće brojeve – 396, 417, 528, 639, 741 i 852. Navedene zvučne frekvencije, prema Jeshuinim riječima, predstavljaju apsolutne visine tajne solfeggio ljestvice i odgovaraju izgubljenim zvučnim frekvencijama kojima je moguće transformirati „duh u materiju“ i obratno. Stoga bi izvorna solfeggio ljestvica izgledala ovako.

Ime
Frekvencija Numerološka vrijednost
UT (ut queant laxis) 396
3+9+6=18, 1+8 = 9
RE (resonare fibris) 417
4+1+7=12, 1+2 = 3
MI (mira gestorum)
528
5+2+8=15, 1+5 = 6
FA (famuli tuorum) 639
6+3+9=18, 1+8 = 9
SO (solve polluti)
741
7+4+1=12, 1+2 = 3
LA (labii reatum)
852
8+5+2=15, 1+5 = 6

Puleo-a je nadalje interesirala primjena ovih frekvencija u konkretnoj praksi, odnosno odgovor na pitanje – koji ton čemu služi? Jeshua je i na ovo imao spreman odgovor, pomalo iznenađujuć, ali ništa manje koristan. Puleo je upućen da prouči kako je svaki stih himne Svetom Ivanu protumačen u – Websterovom riječniku, knjizi koju u zemljama engleskog jezika posjeduje svaka kućanica. Zanimljivo da je Webster, najvjerojatnije i sam član Slobodnih Zidara, u svoj rječnik uključio najrazličitija tumačenja pojedinih pojmova, pa i takozvana „skrivena značenja” (hidden entries). Tako je na zanimljiv i, u najmanju ruku, neobičan način protumačio i stihove navedene himne. Evo kako su Puleo i Horowitz interpretirali ovo tumačenje – u dodatku ovome članku možete pronaći i potpun Websterov tekst.

UT-queant laxis
“Cijela serija muzičkih tonova” koji prenose “magnetsko polje snage jednake 144000 puta 10 na petu (100000) gaussa;

RE-sonare fibris
Rezonancija “relativno malog periodičnog podražaja prema prirodnoj vibraciji” kako bi se proizvela “vibracija široke amplitude…uvećanog značaja, stupnja i utjecaja”, djelovanje “poništenjem” na čovjekovo udaljavanje od Boga i povratak u “izvorno stanje stvari”;

MI-ra gestorum
“Proizvesti neobične pojave koje nadilaze sve poznate ljudske moći ili prirodne sile, ono što se pripisuje božanskom ili nadnaravnom uzroku, posebno Bogu”… “Opažanje” ove mogućnosti i “s namjerom da se drži prema svjetlu“, komunicirajući „željeni…efekt; čuda će se dogoditi“;

FA-muli tuorum
144000 Božjih slugu s ovim znanjem – „učenjaka ili maga – koji bi bili prisutni i obavili [ovaj] posao ili izveli…[izvanrednu] aktivnost onako kako je opisana pod „SOL“ ili LA“; Naime, u kršćanskim terminima „FA“ implicira „Isusovu zaručnicu“, „tijelo Kristovo“ ili, za Hebreje, Božji „izabrani narod“.

SOL-ve polluti
Rješenje (lat. „solve“, ili eng. „to solve problem“, op. prev.) „misterije ili zagonetke“ ili rad na „odgovoru ili rješenju matematičkog problema“; nadilaženje spiritualnog „onečišćenja“ (lat. „polluti“ ili eng. „pollution“) koje zahtijeva „pročišćenje“ ili „religijski ritual čišćenja“;

LA-bii reatum
Artikulacija zvuka pomoću usana koja je potrebna da bi se „preokrenuo smjer“ i …“vratilo prema ranijem sustavu ili redu“.

Iako ova tumačenja još uvijek zvuče prilično nejasno, mnoga su bitna značenja već vidljiva. Na njihovim temeljima napravio sam i vlastita istraživanja pa će informacije koje slijede biti kombinacija dva izvora – knjige „Healing Codes…“ i mojih intuitivnih spoznaja (bolje rečeno – direktnih iskustava) o prirodi i namjeni ovih tonova.

Kompletan članak je na linku:
http://www.tomislavbudak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=51

A kako to izgleda u praksi:

http://www.youtube.com/watch?v=tZrBRQn6K
_________________
Ne postoji stvaranje ni razaranje
Ni sudbina ni slobodna volja;
Ni staza ni postignuce;
Ovo je konacna Istina

http://www.spiritual-net.net

Za one koje zanima delovanje zvuka, kao i njegovo pretvaranje u svetlost ili grublju vibraciju evo linka sa programčetom FREX u kome je objedinjeno višedecenijsko iskustvo primene zvukovnih frekvencija…
http://www.heal-me.com.au/frex.html

Zatim, na adresi : http://thepiratebay.org/search/i%20doser/0/7/100,200,300,400,600/

Može se skinuti softver
I Doser sa mnoštvom zvučnih fajlova koji predstavljaju povratnu informaciju različitih delovanja na ljudski mozak…

Pre bilo kakvih eksperimenata bilo bi uputno pročitati uputstva:

http://thepiratebay.org/search/I-Doser%20Guide/0/99/0

i forumske diskusije, dakako…

http://www.i-doser.com/forum/viewtopic.php?t=1158