TINKTURE DR ŠULCA

130918175553-large

Vitamini predstavljaju organska jedinjenja koja su neophodna za održavanje života i zdravlja svakog čoveka. Izostanak nekih vitamina može uzrokovati bolesti, loš rast i razne sindrome.Definisano je trinaest vitamina kao neophodnih za ljudsko zdravlje, a postoji i nekoliko supstanci nalik na vitamine koje takođe mogu doprinieti dobroj i zdravoj ishrani.

Vitamini su nazvani slovima: A, C, D, E, K i komleks B vitamina (za osam B vitamina se u početku smatralo da je reč o jednom vitaminu ipak kako se više saznavalo o njima o njima, pridodani su im brojevi – vitamin B2, B3, B12…). Nalaze se u biljkama i hrani životinjskog porekla.

View original post 1,003 more words

Advertisements