Spaljivanje moštiju Svetog Save na vračarskom platou svakako spada u priče koje veoma slabo poznajemo. Godini u kojoj su spaljene mošti Svetog Save

Source: Zašto su spaljene mošti Svetog Save? Istina o tome deluje nestvarno!