U životinjskom svetu neke stvari odvijaju se logikom koju imaju određene vrste, a koju mi ne možemo da dokučimo. Ženka orla na jedan poseban način bira

Source: Lekcija iz života: Kako ženka orla bira oca za svoje potomstvo?